Forretningsbetingelser

Korrektur

Først når det tekniske er på plads, er det tid til den egentlige korrekturgang. 
Dog vil vi rette småfejl undervejs i forløbet hvis vi støder på nogen. Egentlig korrektur sker på trinet før lancering. Yderligere korrekturer efter lanceringen faktureres til timepris eller som en del af et serviceabonnement.

Undervisning

Med mindre andet aftales, er der i tilbuddet inkluderet undervisning og indføring i systemet. Enten hos Genau.dk eller hos kunden selv. Alternativt kan vi fjernundervise gennem opkobling over en krypteret forbindelse til kundens computer/videoprojector. Genau.dk gennemgår hvordan hjemmesiden/webshoppen/web-applikationen betjenes, hvordan der indsættes tekster/billeder/videoer etc. Herefter vil kunden være selvhjulpet. Yderligere undervisningsforløb som fx i forbindelse med nyansættelser kan altid aftales ad‐hoc. Til orientering har genau.dk månedlige kurser i CMS’erne Drupal og WordPress

Idriftsættelse
På kundens foranledning og efter endelig godkendelse parterne imellem lanceres hjemmesiden/webshoppen/web-applikationen. Genau.dk sørger for at grundigt check af hjemmesiden/webshoppen/web-applikationen, så alt fungerer. Genau.dk er behjælpelig med evt. arbejder omfattende køb/pegning af domæne eller 3. parts software i forbindelse med projektet. Dette faktureres særskilt enten efter timeafregning til gældende timepriser eller prisen på software/service. Som eksempel hér kunne man tænke i en chatfunktion udviklet og serviceret af et andet firma men hvor denne, chatfunktionen, var bygget ind i hjemmesiden/webshoppen/web-applikationen.
Efterfølgende support/udvidelser/service til dit website
Har kunden brug for at hjemmesiden/webshoppen/web-applikationen udvides med ny/anden funktionalitet over tid, designopstramninger etc. udføres disse opgaver enten efter timeafregning eller gennem indgåelse af fast tilbud afhængig af opgavens art.

Kunden kan dog også vælge at tegne en serviceaftale med genau.dk som udover ovenstående også kan omfatte backup, hosting, søgemaskineoptimering og månedlige strategi- og sparringsmøder.

Copyright & credits

Genau.dk fralægger sig et hvert ansvar for eventuel overtrædelse af ophavsretligt materiale modtaget fra kunden. Dvs. tekst, billeder med videre. Tekst, grafik og billeder produceret af Genau.dk er underlagt lov om ophavsret og kan som udgangspunkt alene benyttes til brug på Internettet. Eventuel brug af materialet til andre medier skal aftales med Genau.dk. Hjemmesider/webshops/web-applikationer produceret af genau.dk indeholder en henvisning til os i form af et link til vores hjemmeside (www.genau.dk). Genau.dk forbeholder sig ret til at henvise til kundens hjemmeside/webshop/web-applikation gennem hjemmesiden og andre salgskanaler.
Materiale anvendt gennem oplæg og møder kan være “præsentations- og stemningsbilleder” og ikke nødvendigvis omfattet af tilbudet. Kunden har således ikke lov til at publicere billederne – medmindre andet er aftalt. Originalfiler i form af Photoshop, Illustrator e.l. udleveres ikke fra Genau.dk, medmindre andet er aftalt, eller der i tilbudet specifikt er angivet forklaring herom.

Priser

Hvis ikke andet er angivet er alle priser i tilbud mv. excl. moms. (Prisen er anført i tilbudet både med og uden moms)

Løsningen inkluderer ikke

Medmindre det er aftalt eksplicit så inkluderer løsningen ikke unikke grafiske elementer eller billeder skudt af proff. fotograf. Er der behov for grafiske elementer eller billedekoncept, vil Genau.dk indsætte nødvendig grafik (placeholder-elementer), der senere skal erstattes med egen ønsket grafik. Såfremt man ønsker at få produceret grafik eller et fotokoncept, står Genau.dk gerne til rådighed og har nogle dygtige samarbejdspartnere at trække på. 
 
Dette afregnes efter anvendt tid eller som et appendix til tilbuddet.

Fakturering

I forbindelse med opstart af projekter op til 60.000 DKK eks. moms fremsendes en faktura på 50% af beløbet ved accept af aftale/tilbud. De resterende 50% faktureres i forbindelse med aflevering/overlevering.
Aftaler på beløb større end 60.000 DKK eks. moms faktureres ved at der betales 30 % ved opstart, 40 % i forbindelse med at vi har nået udvalgte og aftalte milepæle. De sidste 30 % faktureres i forbindelse med aflevering/overlevering.
Evt. Indgåelse af webhosting/serviceaftale vil blive faktureret fra tidspunktet hvor hjemmesiden/webshoppen/web-applikationen lanceres.
I forbindelse med udvikling af hjemmesider/webshops/web-applikationer foregår (med mindre andet aftales) på Genau.dk´s servere. Kunden får et link til testsitet (hjemmesiden etc.) og kan her følge med i processen.
Inde i forløbet får kunden også adgang til testserveren i forbindelse med indtastning/oprettelse af indhold. Efter aflevering dvs. når hjemmesiden/webshoppen/applikationen er overleveret og flyttet til den rigtige adresse (kundens website) eller når der har været evt. undervisning vil der stadigvæk være en indkøringperiode med fuld adgang så vi sikrer os, at alt bliver flyttet med over. 
Kunden modtager en e-mail med et link til denne testserver med brugernavn og password.

Browser-kompatibilitet

Genau.dk garanterer at udviklede hjemmesider/webshops/web-applikationer fungerer i alle nyeste browsere – og minimum en version bagud. Tilpasninger til ældre browser-versioner kan i særlige tilfælde foretages mod ekstra betaling. I særlige tilfælde skal forstås som eksempelvis intranetløsninger med løs knopskydning som kun kan tilgås via en ældre server.
Som udgangspunkt optimerer Genau.dk alle deres produktioner i forhold til følgende browsere:
Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari og at der er tale om responsive løsninger. En responsiv løsning skal forstås som hjemmesiden/webshoppen/web-applikationen som tilpasser sig skærmstørrelsen uanset device (iPhone, Android, tablet, Apple-computer, PC etc.)

Tab af data – backup mv.

Tab af data – backup mv.
Genau.dk holdes ikke ansvarlig for tab i forbindelse med tekniske nedbrud på et webhotel/eksterne servere. Genau.dk holdes ikke ansvarlig for slutbrugers manuelle sletning af dokumenter mv. 
Løbende sikkerhedskopiering er kundens ansvar, men Genau.dk kan være behjælpelig med rådgivning om bedste metode til sikring af data/indhold. Genau.dk tilbyder også service- 0g supportaftaler. Læs mere her

Skriv eller ring til os, så ta’r vi den derfra …  

 

Telefon: (+45) 27506481

Email: info@genau.dk

3 + 7 =